แจ้งงดการจัดประชุมวิชาการจังหวัดชัยภูมิ
กำหนดไว้ 27 พฤษภาคม 2563 ขอเลื่อนไปเป็นประชุม Teleconference ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563